info@okkrimpenerwaard.nl     Bestuur      Leden     APP     Actueel
Verbinden en
Versterken
Verbinden en
Versterken
Slider

Ondernemerskring Krimpenerwaard

 

 

De Ondernemerskring Krimpenerwaard is een ondernemerskring die bestaat uit 4 kerncommissies van de voormalige ondernemerskringen Stolwijk-Haastrecht-Vlist, Bergambacht, Schoonhoven en Nederlek.

De Ondernemerskring Krimpenerwaard kiest nadrukkelijk voor een gestructureerd en specifiek beleid en beleidsbepalende invloed (in samenwerking met VNO-NCW en KvK) in zowel het gemeentelijke als bovengemeentelijke circuit. Mede langs deze weg wil de ondernemerskring haar doelstelling bereiken. Die doelstelling kan als volgt worden omschreven: het behartigen van de materiële en immateriële belangen van alle ondernemers in de Handel, Nijverheid, Industrie en Dienstverlening in de Krimpenerwaard. De ondernemerskring wil met alle relevante stakeholders, w.o. de lokale overheden in gesprek en zo bevorderen dat de Krimpenerwaard een vitale regio blijft.

telefoon

tablet

Eerste digitale Ledenvergadering goed 'bezocht'

Het zijn lastige tijden voor ondernemend Krimpenerwaard.

Terugblik Algemene Leden Vergadering 

De ledenvergadering van 13 april jongstleden met als thema "Verbondenheid en Toekomst" werd digitaal bijzonder goed bezocht. 54 leden hadden van te voren aangegeven deel te nemen. Zij waren voorzien van een door De Polderkeuken uit Stolwijk gevulde borrelbox. Onder genot van een hapje en drankje werden na het voorstellen van de nieuwe leden de verplichte agendapunten vlot afgewikkeld en was er genoeg tijd voor interactie met elkaar. Om de onderlinge verbondenheid te onderstrepen was een filmpje gemaakt die werd gedeeld. Was u niet aanwezig of wilt u het filmpje nogmaals zien klik dan hier. 


Zoals in het voorwoord aangegeven werd door leden aangegeven dat zij graag meer informatie van het bestuur krijgen waar zij en programmamanager Jacob van Schaik mee bezig zijn. Bestuur beloofde om dit jaar nog een ledenbijeenkomst te organiseren, waarin zij een overzicht presenteert van met name de externe contacten waar zij vaak structureel overleggen mee voert. Alles om de belangen van de leden maximaal te dienen in toekomstige ontwikkelingen in de Krimpenerwaard. Leden werden en worden vooral ook opgeroepen om het bestuur bij verschillende activiteiten bij te staan. Iedereen heeft bepaalde kwaliteiten en contacten die van belang kunnen zijn voor de ondernemerskring. Dat hoeft niet veel tijd te kosten.

Meldt u zich bij Angelique Pottuit, Jacob van Schaik of één van de bestuursleden. Alvast reuze bedankt. 


 

Bent u ondernemer en op zoek naar een actief en toegankelijk zakelijk netwerk in de Krimpenerwaard?

Kom dan een keer ‘sfeer proeven’ tijdens een van onze ledenbijeenkomsten en ervaar zelf of wij het netwerk zijn dat bij u past.
Ons ledenbestand van meer dan 300 bedrijven biedt ondernemers een bron van kennis en inspiratie en kansen voor samenwerking en business!

 
Alle activiteiten zijn toegankelijk voor alle leden. Als een eigen bijdrage wordt gevraagd, wordt dit van te voren door de kerncommissie aangegeven.  

     

Klik hier voor de nieuwsbrieven van Ondernemerskring Krimpenerwaard 

Nieuwsbrief 2021 voorjaar

Nieuwsbrief 2020 najaar 

Nieuwsbrief 2020 zomer

Nieuwsbrief 2020 voorjaar

Nieuwsbrief 2019 najaar 

 

Schoonhoven

De kerncomissie Schoonhoven stelt zich tot doel de gemeenschappelijke economische belangen te behartigen van de in Schoonhoven gevestigde ondernemers.

Lees meer

 

Stolwijk, Haastrecht, Vlist

Onze kerncomissie is een belangenbehartiger voor bedrijven die werkzaam zijn in de handel, dienstverlening, nijverheid en industrie .

lees meer

Bergambacht, Ammerstol, Berkenwoude

Voorthelpen van de gemeenschappelijke economische belangen van alle bedrijven die gevestigd zijn binnen onze kernen.

Lees meer

Lekkerkerk, krimpen a/d lek

Kerncommissie Lekkerkerk, krimpen a/d lek is gericht op het verbeteren van het ondernemersklimaat ter bevordering van de werkgelegenheid en economie.

Lees meer